Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw  poszukiwania i wydobywania przedmiotów.

Warunki udziału w kursie:
– Posiadanie stopnia Płetwonurek Eksplorator (PE) lub certyfikatu innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m,
– Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

Program szkolenia:
– Cześć teoretyczna: 5,5 godziny wykładów,
– Część praktyczna: zajęcia praktyczne w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. – Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Dokumenty:
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza-Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).