Kurs nurkowania w zestawie dwubutlowym (twinsecie). Dwudniowy kurs, na którym poznacie nową konfigurację sprzętu (rozmieszczenie automatów, rozdzielenie ich funkcji) i procedury awaryjne związane z nią związane. Nauczycie się także prawidłowej pozycji podczas pływania pod wodą, pływania do tyłu, trzymania trymu. Kurs jest przygotowaniem Was do kursu PN2 – głębokich, długich nurkowań, ze zmianą czynnika oddechowego w celu efektywnego wykonania dekompresji.

Wymagania wstępne:
– Ukończone 14 lat
– posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji
– 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS* (P1),
– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
– orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok

PZB1

Przebieg kursu:
Zajęcia teoretyczne (5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (8 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości od powiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące
Część teoretyczna:
– Spotkanie organizacyjne i warunki wstępne

– Budowa zestawu butlowego i typy zestawów
– Konfiguracja sprzętu podstawowego
– Konfiguracja sprzętu pomocniczego
– Technika nurkowania w zestawie butlowym
– Sprawdzian wiedzy teoretycznej i zakończenie kursu

 Część praktyczna:
– Konfiguracja sprzętu do nurkowań w zestawie bytlowym
– Nurkowanie z zaawansowanymi elementami techniki nurkowania
– Nurkowanie z elementami autoratownictwa
– Nurkowanie z procedurami awaryjnymi
PZB2

Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień do nurkowania z wykorzystaniem nitroksu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny wiedzy uzyskanej przez studenta w teście pisemnym oraz pozytywnej oceny umiejętności studenta dokonanej przez instruktora podczas zajęć praktycznych.

Uprawnienia:
Ukończenie szkolenia pozwala na bezpieczne i świadome wykorzystanie podczas nurkowania twinsetów. Dobranie i umiejscowienie systemów balastowych.

Dokumenty:
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB)

PZB3