Nurkowanie pod lodem to rodzaj nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Bezpieczeństwo tego rodzaju nurkowań wymaga poznania i praktycznego stosowania specjalnych meDSC09200tod planowania, organizacji, asekuracji i ratownictwa podlodowego. Wymagana jest także praca zespołowa, bez której nurkowanie pod lodem nie może się odbyć. Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dostępnych jedynie nurkom z naszej strefy geograficznej.

 Wymagania wstępne:
– Ukończone 16 lat
– Stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub stopień równorzędny innej organizacji uprawniający do nurkowania na głębokość min. 18m
– Minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1
– Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
– Komplet aktualnych dokumentów nurkowych (książka nurka, logbook, wszystkie certyfikaty)

 Przebieg kursu:
Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładów oraz 6 godzin zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych pod lodem do maksymalnej głębokości 20 m. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby jego program mógł zostać zrealizowany w ciągu dwóch dni. W razie potrzeby szkolenie może zostać rozłożone w czasie. Maksymalny czas realizacji szkolenia uwarunkowany jest warunkami pogodowymi lecz nie może przekroczyć 30 dni.

 Część teoretyczna:
– Właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne lodu
– Procesy tworzenia się, narastania, topnienia i rozpadu lodu
– Charakterystyka różnych form zlodzenia
– Wybór miejsca nurkowania, pomiar grubości lodu, wykonanie i zabezpieczenie przerębla
– Technika zakładania lin kierunkowych i asekuracyjnych
– Stres i hipotermia w nurkowaniu pod lodem
– Eksploatacja nurkowego sprzętu powietrznego w niskich temperaturach
– Specjalistyczny sprzęt podlodowy: haki, śruby, kołowrotki, liny, uprzęże, szelki asekuracyjne, środki sygnalizacyjne
– Zasady działania ekipy nurkowej na tafli lodowej
– Asekuracja, ratownictwo i autoratownictwo w nurkowaniu pod lodem
– Zasady bezpieczeństwa, sposoby oznaczania awaryjnej drogi powrotu do przerębli

Część praktyczna:
– Wybór miejsca nurkowania, wycięcie, zabezpieczenie i oznakowanie przerębla
– Instalacja linowych systemów zabezpieczenia płetwonurka
– Zasady zanurzania się pod lód, sposoby powrotu na taflę lodu
– Sygnalizacja linowa
– Odnajdywanie drogi powrotnej do przerębla, użycie kołowrotka
– Postępowanie w sytuacji awarii automatu oddechowego pod lodem
– Organizacja akcji ratowniczej z powierzchni lodu
– Nurkowanie pod lodem w kontakcie z taflą oraz na małych głębokościach

Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień do nurkowania pod lodem odbywa się na podstawie pozytywnej oceny wiedzy i umiejętności studenta dokonanej przez instruktora. Po wyjaśnieniu wątpliwości i analizie występujących w czasie szkolenia problemów instruktor może zalecić wykonanie dodatkowych ćwiczeń prowadzących do utrwalenia wiedzy i umiejętności wymaganych przez program szkolenia.

Uprawnienia:
Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie nurkowań rekreacyjnych pod lodem, w charakterze partnera nurkowego, w zakresie głębokości właściwym dla posiadanego stopnia nurkowego.

Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują wpis uzyskanych uprawnień do książki nurka oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Podlodowego (PPL).

Dalszy rozwój:
Szkolenie z nurkowania pod lodem jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności oraz możliwości płetwonurka. Jego ukończenie jest jednym z proponowanych warunków przystąpienia do kursu na stopień – Płetwonurka P3 KDP/CMAS***.