Wykonanie głębokiego nurkowania wymaga wiedzy i umiejętności wykraczających poza poziom szkolenia podstawowego. Wiele podwodnych atrakcji znajduje się poniżej 20 m. Czasem, aby je dokładnie obejrzeć, trzeba wydłużyć czas nurkowania. Zaplanowanie nurkowania, zabranie wystarczającej ilości powietrza oraz precyzyjne wykonanie dekompresji są umiejętnościami kluczowymi dla nurkowań głębokich. Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie nurkowania głębokiego pozwala na realizowanie wszystkich tych celów i bezpieczny powrót na powierzchnię.

PE1

 Wymagania wstępne:
– Ukończone 16 lat
– Stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub stopień równorzędny innej organizacji uprawniający do nurkowania na głębokość min. 18m
– Szkolenie specjalistyczne z nurkowania nocnego PNO KDP/CMAS lub równorzędne szkolenie innej organizacji
– Szkolenie specjalistyczne z nawigacji podwodnej PNA KDP/CMAS lub równorzędne szkolenie innej organizacji
– Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
– Komplet aktualnych dokumentów nurkowych (książka nurka, logbook, wszystkie certyfikaty)

 Przebieg kursu:
Szkolenie obejmuje 5 godzin wykładów, godzinę zajęć praktycznych na powierzchni oraz cztery nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości 5-30m. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby jego program mógł zostać zrealizowany w ciągu dwóch dni. W razie potrzeby szkolenie może zostać rozłożone w czasie. Maksymalny czas realizacji szkolenia nie może jednak przekroczyć 30 dni.

 Część teoretyczna:
– Sprzęt pomocniczy stosowany w nurkowaniach głębokich
– Zaawansowane sposoby konfiguracji sprzętu
– Zaawansowane elementy techniki nurkowania (pozycja ciała, trym, pływalność statyczna, pływalność dynamiczna, rozszerzone techniki pływania w płetwach)
– Fizjologia nurkowań głębokich (narkoza azotowa, choroba dekompresyjna, stres w nurkowaniu głębokim)
– Praktyczne zagadnienia dekompresji (model dwufazowy, dekompresja ciągła, dekompresja z przystankami, przystanki dekompresyjne zalecane przez komputery nurkowe, przystanki płytkie, przystanki głębokie)
– Bezpieczeństwo nurkowań głębokich (optymalizacja profilu nurkowania, metody kontroli prędkości wynurzania, realizacja dekompresji, planowanie zapasu gazu, ogólne zasady bezpieczeństwa)

PE3

 Część praktyczna:
– Indywidualna konfiguracja własnego sprzętu
– Zaawansowane techniki korzystania ze sprzętu nurkowego (korzystanie z latarki głównej i zapasowej, korzystanie z boji i szpulki)
– Zaawansowane techniki nurkowania (pozycja ciała, trym, pływalność w ruchu, pływalność w bezruchu, pływanie stylem frog-kick, pływanie do tyłu)
– Wypuszczanie boji dekompresyjnej z głębokości przystanku bezpieczeństwa
– Optymalizacja profilu nurkowania (wyznaczenie maksymalnego czasu dennego dla dekompresji ciągłej (zerowej), wykorzystanie opcji „Plan” komputera nurkowego, realizacja profilu trapezowego)
– Wykonywanie przystanków dekompresyjnych w toni z wykorzystaniem boji i szpulki

 Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień do wykonywania nurkowań do głębokości 30m odbywa się na podstawie kompletnej i pozytywnej oceny umiejętności studenta w wymaganym zakresie szkolenia. Przed przyznaniem uprawnień instruktor może zalecić dodatkowe ćwiczenia podnoszące umiejętności wstępne lub zdobywane w czasie szkolenia.

 Uprawnienia:
Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie nurkowań rekreacyjnych w charakterze partnera nurkowego do głębokości 30m, w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum P2 KDP/CMAS** lub równorzędnych innej organizacji.

 Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują wpis uzyskanych uprawnień do książki nurka oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Explorera (PE).

 Dalszy rozwój:
Szkolenie w zakresie nurkowania głębokiego jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności, możliwości i uprawnienia płetwonurka. Jego ukończenie jest jednym z warunków przystąpienia do kursu na stopień ratowniczy Płetwonurka P2 KDP/CMAS**.

PE2