Nitroks to mieszanina oddechowa o zwiększonej zawartości tlenu. Nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu to dłuższy czas nurkowania, zmniejszenie ryzyka choroby dekompresyjnej, osłabienie efektu narkozy azotowej oraz eliminacja zmęczenia po nurkowaniu. Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie nurkowania wykorzystaniem nitroksu pozwala na świadome i bezpieczne wykorzystanie wszystkich zalet sztucznie otrzymanych mieszanin oddechowych zawierających do 40% tlenu.

 Wymagania wstępne:
– Ukończone 14 lat
– Stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub stopień równorzędny innej organizacji uprawniający do nurkowania na głębokość min. 18m
– Wykonanych minimum 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1 lub równorzędnego innej organizacji
– Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
– Komplet aktualnych dokumentów nurkowych (książka nurka, logbook, wszystkie certyfikaty)

 Przebieg kursu:
Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładów i 4 godziny zajęć praktycznych, w tym dwa nurkowania w wodach otwartych. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby jego program mógł zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia. W razie potrzeby szkolenie może zostać rozłożone w czasie. Maksymalny czas realizacji szkolenia nie może jednak przekroczyć 30 dni.

 Część teoretyczna:
– Zagadnienia patofizjologii nurkowania z mieszaninami o zwiększonej zawartości tlenu (toksyczność mózgowa, toksyczność płucna)
– Zagadnienia wpływu azotu na organizm nurka (narkoza azotowa, choroba dekompresyjna)
– Sposoby i warunki przystosowania sprzętu nurkowego do użycia z tlenem
– Tzw. „konserwatywne” i „narzędziowe” sposoby wykorzystywania nitroksu
– Sposoby planowania nurkowań z mieszaninami zawierającym do 40% tlenu (określanie wartości EAD, planowanie MOD, ustalanie czasów bezdekompresyjnych, monitorowanie CNS i UPTD)

 Część praktyczna:
– Pomiar procentowej zawartości tlenu i azotu w używanej mieszaninie oddechowej
– Określanie aktualnej maksymalnej głębokości operacyjnej
– Kontrolowanie maksymalnej głębokości operacyjnej podczas nurkowania
– Monitorowanie warunków nurkowań powtórzeniowych z wykorzystaniem nitroksu, w zależności od wcześniej przyjętych dawek CNS i UPTD

 Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień do nurkowania z wykorzystaniem nitroksu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny wiedzy uzyskanej przez studenta w teście pisemnym oraz pozytywnej oceny umiejętności studenta dokonanej przez instruktora podczas zajęć praktycznych.

 Uprawnienia:
Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie nurkowań rekreacyjnych w charakterze partnera nurkowego, z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości tlenu do 40% (max. ppO2 1,4 bar) w zakresie głębokości właściwych dla posiadanego stopnia nurkowego i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

 Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują wpis uzyskanych uprawnień do książki nurka oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego (PN1).

 Dalszy rozwój:
Szkolenie z nurkowania z wykorzystaniem nitroksu jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności oraz możliwości płetwonurka. Ukończenie szkolenia jest też jednym z warunków przystąpienia do kursu zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego (PN2)