Nurkowanie w suchym skafandrze to większy komfort termiczny i bezpieczeństwo podczas nurkowania w zimnych wodach. To wydłużenie czasu pobytu pod wodą oraz możliwość nurkowania w nowych miejscach i znacznie trudniejszych warunkach otoczenia. Suchy skafander to także nowy, odmienny od pozostałych, element wyposażenia nurka. Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie nurkowania w suchym skafandrze pozwala na bezpieczne wykonywanie długich nurkowań w wodach na naszej szerokości geograficznej oraz pod lodem w zimie. Będąc użytkownikiem suchego skafandra – sezon nurkowy trwa cały rok.

 Wymagania wstępne:

– Ukończone 16 lat
– Stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub stopień równorzędny innej organizacji uprawniający do nurkowania na głębokość min. 18m
– Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
– Komplet aktualnych dokumentów nurkowych (książka nurka, logbook, wszystkie certyfikaty)

 Przebieg kursu:
Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładów i 6 godzin zajęć praktycznych, w tym dwa nurkowania w wodach otwartych. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby jego program mógł zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia. W razie potrzeby szkolenie może zostać rozłożone w czasie. Maksymalny czas realizacji szkolenia nie może przekroczyć 30 dni.

 Część teoretyczna:
– Problemy termoregulacji płetwonurka
– Typy, rodzaje, budowa oraz sposób doboru skafandrów suchych do nurkowania
– Dodatkowe rozwiązania techniczne podwyższające komfort cieplny
– Systemy zasilania skafandrów suchych
– Systemy balastowo – wypornościowe
– Przygotowanie skafandra suchego do nurkowania
– Technika nurkowania w suchym skafandrze (zanurzanie, nurkowanie w toni, wynurzanie z kontrolą pływalności, zasady bezpieczeństwa, rozwiązywanie sytuacji awaryjnych)
– Suszenie, przechowywane, konserwacja i naprawa suchych skafandrów

 Część praktyczna:
– Technika zakładania i zdejmowania suchego skafandra
– Obsługa zaworów dodawczych i upustowych suchego skafandra
– Kontrola pływalności przy użyciu urządzenia ratowniczo-wypornościowego i zaworów suchego skafandra
– Postępowanie w sytuacji zalania skafandra, niekontrolowanego wynurzania, utraty balastu

 Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień do nurkowania w suchym skafandrze odbywa się na podstawie pozytywnej oceny wiedzy i umiejętności studenta dokonanej przez instruktora. Po wyjaśnieniu wątpliwości i analizie występujących w czasie szkolenia problemów instruktor może zalecić wykonanie dodatkowych ćwiczeń prowadzących do utrwalenia wiedzy i umiejętności wymaganych przez program szkolenia.

 Uprawnienia:
Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie nurkowań rekreacyjnych w charakterze partnera nurkowego, z wykorzystaniem suchego skafandra, w zakresie głębokości właściwych dla posiadanego stopnia nurkowego.

 Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują wpis uzyskanych uprawnień do książki nurka oraz międzynarodowy certyfikat Nurkowania w suchym skafandrze (PSS).

 Dalszy rozwój:
Szkolenie z nurkowania w suchym skafandrze jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności oraz możliwości płetwonurka. Jego ukończenie zalecane jest osobom planującym wykonywanie nurkowań zwiększających ryzyko hipotermii lub uczestnictwo w kursie Nurkowania Podlodowego (PPL).