Nawigacja podwodna jest dziedziną wiedzy nurkowej pozwalającą na ustalanie położenia obiektów pod wodą oraz wytyczanie drogi do tych obiektów i z powrotem. Dla każdego nurka bardzo ważna jest umiejętność dopłynięcia do miejsca docelowego, jak również dopłynięcie do miejsca w którym zaplanowane zostało zakończenie nurkowania. Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie nawigacji podwodnej pozwala na bezpieczne realizowanie wszystkich tych celów.

PNA1

 Wymagania wstępne:
– Ukończone 14 lat
– Stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub stopień równorzędny innej organizacji uprawniający do nurkowania na głębokość min. 18m
– Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
– Komplet aktualnych dokumentów nurkowych (książka nurka, logbook, wszystkie certyfikaty)

 Przebieg kursu:
Szkolenie obejmuje 3 godziny wykładów, godzinę zajęć praktycznych na powierzchni oraz dwa nurkowania w wodach otwartych. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby jego program mógł zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia. W razie potrzeby szkolenie może zostać rozłożone w czasie. Maksymalny czas realizacji szkolenia nie może jednak przekroczyć 30 dni.

Część teoretyczna:
– Potrzeba stosowania nawigacji pod wodą
– Podstawowe rodzaje nawigacji podwodnej (przyrządowa, naturalna)
– Budowa, zasada działania oraz miejsce kompasu nurkowego w konfiguracji
– Zasady prawidłowej nawigacji (planowanie trasy, pomiar czasu i odległości, korekty kierunku i czasu, punkty odniesienia)
– Praktyczne przykłady stosowania nawigacji

 Część praktyczna:
– Wybór miejsca położenia kompasu w konfiguracji sprzętu
– Określanie kierunków, wyznaczanie azymutów, wyznaczanie odległości w jednostkach czasu
– Tworzenie i realizacja tras
– Nurkowanie na azymut do wskazanego celu i z powrotem
– Nurkowanie po określonej trasie wielobocznej
– Nurkowanie wg określonej trasy w oparciu o dostępne punkty odniesienia (ukształtowanie dna, stałe obiekty podwodne, położenie słońca lub księżyca, kierunek falowania, kierunek prądu)

PNA2

Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień odbywa się po wyjaśnieniu przez instruktora wszystkich wątpliwości studenta i szczegółowej analizie występujących w czasie szkolenia problemów. W razie potrzeby instruktor może zalecić wykonanie dodatkowych ćwiczeń prowadzących do utrwalenia umiejętności wymaganych programem szkolenia.

Uprawnienia:
Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie nurkowań rekreacyjnych z wykorzystaniem umiejętności nawigacji podwodnej, w charakterze partnera nurkowego, w zakresie głębokości właściwych dla posiadanego stopnia nurkowego.

Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują wpis uzyskanych uprawnień do książki nurka oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nawigatora (PNA).

Dalszy rozwój:
Szkolenie z nurkowania nocnego jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności i możliwości płetwonurka. Jego ukończenie jest jednym z warunków przystąpienia do kursu Płetwonurek Eksplorator.

PNA3