Nurkowanie w nocy odznacza się szczególną atmosferą i specyfiką kontaktu z przyrodą i innymi nurkami. Silne światło latarek działa hipnotyzująco na wiele podwodnych zwierząt, co pozwala na podpłynięcie i podpatrywanie ich ze znacznie bliższej odległości niż za dnia. Gra świateł, kształtów i cieni powoduje, że nawet dobrze znane miejsca nurkowe nabierają w nocy odmiennego, tajemniczego i fascynującego wyglądu. W nocy, bez względu na głębokość nurkowania, płetwonurkowie używający latarek podziwiają pełną paletę kolorów oświetlonego otoczenia. Nurkowanie w nocy to doskonały trening nurkowy oraz świadome przygotowanie na warunki braku naturalnego światła pod wodą np przy nurkowaniach wrakowo – morskich lub jaskiniowych.

PNO1

Wymagania wstępne:
– Ukończone 14 lat
– Stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub stopień równorzędny innej organizacji uprawniający do nurkowania na głębokość min. 18m
– Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
– Komplet aktualnych dokumentów nurkowych (książka nurka, logbook, wszystkie certyfikaty)

Przebieg kursu:
Szkolenie obejmuje 2 godziny wykładów, godzinę zajęć praktycznych na powierzchni oraz dwa nurkowania w wodach otwartych. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby jego program mógł zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia i dwóch wieczorów. W razie potrzeby szkolenie może zostać rozłożone w czasie. Maksymalny czas realizacji szkolenia nie może jednak przekroczyć 30 dni.

 Część teoretyczna:
– Powody, dla których nurkujemy w nocy
– Podstawowe informacje i ciekawostki na temat nocnego życia fauny lokalnych wód
– Konfiguracja sprzętu stosowana w nocy
– Budowa, zasada działania oraz konserwacja lekkich i ciężkich latarek nurkowych
– Sprzęt pomocniczy (stroboskop, flara, światło chemiczne)
– Organizacja nurkowań nocnych (wybór akwenu, warunków i miejsca nurkowania, przygotowanie miejsca do nurkowania w nocy, sposoby asekuracji, dobór partnerów)
– Technika i bezpieczeństwo nurkowania w nocy
– Sposoby rozwiązywania sytuacji awaryjnych i radzenia sobie ze stresem podczas nurkowania w nocy

 Część praktyczna:
– Przygotowanie sprzętu do nurkowania w nocy
– Dostosowanie używanej konfiguracji sprzętowej do nurkowania w nocy
– Nurkowanie w toni z widocznością i bez widoczności dna
– Kontrola prędkości zanurzania i wynurzania w nocy
– Kontrola pływalności w nocy
– Nadawanie i odbieranie znaków w nocy
– Oświetlanie otoczenia
– Kontrola przyrządów
– Obserwacja nocnego życia podwodnego
– Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych w nocy (opróżnianie maski z wody, oddychanie z automatu partnera, utrata podstawowego źródła światła, korzystanie z zapasowego źródła światła, utrata wszystkich źródeł światła i wynurzenie awaryjne w ciemności)

PNO2

Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień do nurkowania w nocy odbywa się na podstawie pozytywnej oceny wiedzy i umiejętności studenta dokonanej przez instruktora. Po wyjaśnieniu wątpliwości i analizie występujących w czasie szkolenia problemów instruktor może zalecić wykonanie dodatkowych ćwiczeń prowadzących do utrwalenia wiedzy i umiejętności wymaganych przez program szkolenia.

Uprawnienia:
Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności, w charakterze partnera nurkowego, w zakresie głębokości właściwym dla posiadanego stopnia nurkowego.

Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują wpis uzyskanych uprawnień do książki nurka oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nocnego (PNO).

Dalszy rozwój:
Szkolenie z nurkowania nocnego jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności i możliwości płetwonurka. Jego ukończenie jest jednym z warunków przystąpienia do kursu Płetwonurek Eksplorator.

PNO3