Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności nurkowe oraz zakres dopuszczalnych głębokości nurkowania – 40m! Celem kursu jest przygotowanie płetwonurka do udzielenia pomocy w wypadkach nurkowych na powierzchni i pod wodą oraz stosowania technik autoratowniczych.

 Wymagania wstępne:
– ukończone 16 lat,
– posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędne go stopnia innej organizacji,
– posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnychstopni innych organizacji,
– 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE), ,
– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadkuosób niepełnoletnich,
– orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok).

P2b

 Przebieg kursu:
Zajęcia teoretyczne (15 godz.) i zajęcia praktyczne (24 godz.) należy przeprowadzić w ciągu minimum 6 dni szkoleniowych. Minimum 10 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 300 min,. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 Część teoretyczna:
– Spotkanie organizacyjne i warunki wstępne
– Sprzęt nurkowy
– Ratownictwo nurkowe
– Technika i bezpieczeństwo nurkowania
– Choroby i urazy w nurkowaniu
– Fizyka nurkowania
– Hydrologia
– Historia nurkowania
– Sprawdzian wiedzy teoretycznej i zakończenie kursu

Część praktyczna:
– Nurkowanie sprawdzające głębokość 15-20m
– Sprawdzian przygotowania fizycznego
– Wynurzenie z głębokości 20m oddychając z zapasowego źródła powietrza partnera
– Wynurzenie z głębokości 20m do 5m oddychając z partnerem jednego automatu oddechowego z głębokości 20m do 5m
– Wynurzenie bez płetw z głębokości 20m do 5m
– Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z 20m do 5 m na kamizelce ratowniczo – wypornościowej ratowanego
– Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z 20m do 5 m na kamizelce ratowniczo – wypornościowej ratownika
– Ratownictwo powierzchniowe
– Wynurzenie z wyjętym ustnikiem z głębokości 20 m do 5 m.
– Nurkowanie bezdekompresyjne na głębokość 30 m.
– Nurkowanie na głębokość 40 m – dekompresyjne
– Nurkowanie na głębokość 40 m – dekompresyjne

P2

Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień odbywa się na podstawie pozytywnej oceny umiejętności praktycznych studenta dokonanej przez instruktora oraz na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Po wyjaśnieniu wątpliwości i analizie występujących w czasie szkolenia problemów instruktor może zalecić wykonanie dodatkowych nurkowań prowadzących do utrwalenia wiedzy i umiejętności wymaganych przez program szkolenia.

Uprawnienia:
Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie nurkowań do głębokości 40 metrów w parze z pełnoletnim płetwonurkiem P2 (lub płetwonurkiem posiadającym równoważne uprawnienia innych organizacji).

 Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują wpis uzyskanych uprawnień do książki nurka oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka P2 KDP CMAS**.

Dalszy rozwój
Kurs ratownictwa nurkowego jest elementem szkolenia w znaczący sposób rozwijającym wiedzę oraz umiejętności płetwonurka. Zwiększenie uprawnień do nurkowania na głębokość 40 m pozwala także na rozpoczęcie edukacji nurkowej na tzw. ścieżce nurkowań technicznych Ukończenie kursu P2 jest też jednym z warunków przystąpienia do kursu na najwyższy stopień nurkowy – stopień płetwonurka P3 KDP/CMAS***.

P2a