Przez cały rok, zapraszamy osoby chętne (nie tylko  z Gliwic) na podstawowe kursy płetwonurkowania!
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego wykonywania nurkowań w najpiękniejszych zakątkach Polski i świata.
Każdy z prowadzonych przez nas kursów kończy się egzaminem po zdaniu którego nadane zostaje międzynarodowe uprawnienia pozwalające na nurkowanie partnerskie do głębokości 20m!
Gwarantujemy profesjonalną organizację, przekazanie interesującej wiedzy, wspaniałą przygodę i ekscytujące, podwodne wrażenia

p1

 Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
– Mieć ukończone 14 lat
– Posiadać podstawową umiejętność pływania dowolnym stylem
– Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
– Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w kursie nurkowym (dotyczy uczestników, którzy w dniu rozpoczęcia kursu nie ukończyli 18 roku życia)
– Maskę nurkową oraz rurkę oddechową (własne lub wypożyczone z Art of Dive)

Przebieg kursu:
Podstawowy kurs płetwonurkowania obejmuje 12 godzin wykładów oraz 20 godzin zajęć praktycznych, w tym 9 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.

P1cP1b

Część teoretyczna:
– Podstawowy sprzęt nurkowy
– Podstawy fizyki nurkowania
– Podstawy fizjologii i patofizjologii nurkowania
– Sprzęt powietrzny i pomocniczy
– Technika i bezpieczeństwo nurkowania

– Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
– Środowisko wodne

Część praktyczna:
– Nurkowanie wprowadzające
– Statyczne ćwiczenia z kamizelką ratowniczo-wypornościową nad dnem lub platformą
– Dynamiczne ćwiczenia z kamizelką ratowniczo-wypornościową
– Zanurzanie i wynurzanie przy dnie, ćwiczenia ogólne
– Zanurzanie i wynurzanie w toni, ćwiczenia ogólne
– Realizacja prawidłowego profilu nurkowania
– Awaryjne wynurzanie w sytuacji braku powietrza u jednego z partnerów
– Podwodna wycieczka
– Nurkowanie głębokie

15
13
14

W zależności od potrzeb i możliwości uczestnika, program kursu może zostać zrealizowany w 3 wariantach, które zostały opisane poniżej.

 • Wariant I
  – Szkolenie na pływalni i w wodach otwartych
  2 nurkowania wraz z wykładami, realizowane na pływalni
  7 nurkowań w wodach otwartych wraz z wykładami realizowane podczas wybranych wyjazdów organizowanych w ciągu roku przez Art of Dive w Polsce lub za granicą.
 • Wariant II
  – Szkolenie w wodach otwartych
  9 nurkowań w wodach otwartych wraz z wykładami realizowane podczas wybranych wyjazdów organizowanych w ciągu roku przez Art of Dive w Polsce lub za granicą.
 • Wariant III
  – Szkolenie w miejscu i terminie dogodnym dla uczestnika
  9 nurkowań realizowane na pływalni i/lub w wodach otwartych w miejscu i terminie dogodnym dla uczestnika.

basenP1

Ocena szkolenia
Przyznanie uprawnień odbywa się na podstawie pozytywnej oceny umiejętności praktycznych studenta dokonanej przez instruktora oraz na podstawie pozytywnego wyniku testowego egzaminu teoretycznego. Po wyjaśnieniu wątpliwości i analizie występujących w czasie szkolenia problemów instruktor może zalecić wykonanie dodatkowych nurkowań prowadzących do utrwalenia wiedzy i umiejętności wymaganych przez program szkolenia. Prezentowanie wiedzy oraz wykonywanie ćwiczeń praktycznych pod wodą odbywa się w atmosferze przyjaznej i indywidualnej oceny możliwości każdego uczestnika.

Uprawnienia
Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie nurkowań rekreacyjnych z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 20m w Polsce i na świecie, w towarzystwie partnera nurkowego posiadającego licencję nurkową minimum stopnia podstawowego.

2
04a
6

Dokumenty
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują indywidualną książkę nurka wraz z wpisem uzyskanych uprawnień, logbook, międzynarodowy certyfikat oraz tytuł Płetwonurka P1 KDP CMAS*.

Dalszy rozwój
Podstawowy kurs płetwonurkowania jest pierwszym etapem szkolenia nurkowego. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do kursów specjalistycznych pogłębiających i rozwijających wiedzę oraz umiejętności płetwonurka w zakresie: nurkowania w nocy, nawigacji podwodnej, nurkowania w suchym skafandrze, nurkowania z wykorzystaniem nitroksu, nurkowania pod lodem i nurkowania dekompresyjnego.