Płetwonurek Młodzieżowy (brązowy / srebrny / złoty)

Młodzieżowy kurs płetwonurkowania przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pragnącej rozpocząć swoją życiową przygodę z nurkowaniem.
Zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności dotyczących sprzętu nurkowego, techniki nurkowania i środowiska wodnego pozwala dzieciom na swobodne poruszanie się pod wodą i bezpieczne poznawanie podwodnego świata w zakresie niewielkich głębokości w towarzystwie instruktora płetwonurkowania lub rodzica/opiekuna.

PMSa

Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończone 8 lat (kurs na stopień brązowy) – PMB,
 • ukończone 9 lat (kurs na stopień srebrny) – PMS,
 • ukończone 11 lat (kurs na stopień złoty) – PMZ,
 • umiejętność pływania
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne – od 8 do 17 godz. (w zależności od rodzaju kursu). W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
 • 2 nurkowania do głębokości 2 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),
 • 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),
 • 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych (kurs na stopień złoty).
07 (2)
27
IMG_6357a

Uprawnienia:
 • Stopień brązowy:
  – nurkować do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania.
 • Stopień srebrny:
  – nurkować do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji,
  – nurkować do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS* (P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
 • Stopień złoty:
  – nurkować do głębokości 12 m w wodach otwartych wyłącznie z instruktorem,
  – nurkować do głębokości 10 m w wodach otwartych z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS** (P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji,
  – nurkować do głębokości 3 m wyłącz nie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS* (P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Dokumenty
Po ukończeniu kursu dzieci otrzymują indywidualną koszulkę, plakietkę i naszywkę a także książkę nurka wraz z wpisem uzyskanych uprawnień, logbook, międzynarodowy certyfikat z własnym zdjęciem oraz tytuł Płetwonurka Młodzieżowego PM KDP CMAS.

wyprawka
2 (2)
29

Dalszy rozwój
Młodzieżowy kurs płetwonurkowania jest pierwszym elementem szkolenia nurkowego dzieci i młodzieży, pozwalającym na kontynuowanie atrakcyjnej aktywności fizycznej, rozwijanie pasji i poznawanie podwodnego świata. Po ukończeniu 14 roku życia przed dzieckiem otwiera się możliwość uczestnictwa w pełnym podstawowym kursie płetwonurkowania P1 KDP CMAS*.